Herroepingsrecht

U als consument heeft het recht als koper om aan iKitchen.be mee te delen dat U afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst.

U als consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant) en met alle eventuele accessoires inbegrepen.

U als consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor :

1. producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. Geopende verbruiksartikelen zoals  batterijen, reinigingsproducten, papier of software waarvan het veiligheidszegel is verbroken.
f. Producten waarbij hygiëne van belang is zoals friteuses, koffiezetapparaten  mogen niet getest worden. Een friteuse met frituurvet/olie resten of een koffiezetapparaat met koffieresten valt niet binnen de zichttermijn.
g. Wanneer het product bij ontvangst niet compleet,  beschadigd is.

2. diensten:
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Kosten in geval van herroeping
1. Indien U als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
2. Indien U als consument een bedrag betaald heeft, zal iKitchen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Procedure herroeping

 1. Gelieve het "modelformulier voor herroeping" in te vullen en aan ons terug te bezorgen via mail shop@ikitchen.be of fax +32-89-500701
 2. Graag ontvangen wij ook van u een e-mail via shop@ikitchen.be met daarin de volgende gegevens:
  • Ordernummer
  • Reden van ontbinding
  • Is het artikel gebruikt ja/nee?
  • Is het artikel compleet in de verpakking
  • Uw rekeninggegevens: rekeningnummer, naam bank en op wiens naam

Bevestiging    

Zodra de annulering akkoord is bevonden dan informeren wij u daarover per e-mail. Dit bepalen wij aan de hand van de voorwaarden van het herroepingsrecht. Indien akkoord dan kunt u het artikel binnen 7 werkdagen aan ons terugzenden.

Creditering
Indien u het product onder de voorwaarden van het herroepingsrecht aan ons terug zendt, zullen wij het gehele factuurbedrag aan u terugstorten. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. iKitchen rekent voor het retour nemen van een product geen administratiekosten. Mits het artikel voldoet aan de voorwaarden van het herroepingsrecht.  Aan genoemde voorwaarden heeft u het bedrag ruimschoots binnen de wettelijke 30 dagen weer op uw rekening staan.
Indien u een order gedeeltelijk retourneert, zullen wij enkel het aanschafbedrag van het betreffende product aan u terugstorten, de transportkosten zijn immers ook voor de overige artikelen gemaakt.

Wat te doen bij de aflevering
Controleer direct bij ontvangst van uw bestelling op eventuele schade en/of juistheid. Wanneer een artikel niet overeenkomt met het door u bestelde product dan  adviseren wij om de zending te weigeren. Ook wanneer u bij levering constateert dat uw bestelling geopend is geweest of dat deze zware beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport dan verzoeken wij ook de zending te weigeren.
Stel iKitchen altijd direct op de hoogte zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen en u een nieuw product kunnen leveren. Zichtbare gebreken moeten binnen een  termijn van 24 uur per email  aan shop@ikitchen.be  worden medegedeeld.

Defect bij aankomst
Indien een artikel bij levering reeds defect is, of er is een verkeerd artikel geleverd, dan dragen wij hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Wij zullen dit probleem voor u verhelpen door het defecte of verkeerd geleverde product terug te nemen en een correct product naar u te verzenden. Wanneer u het artikel zelf heeft afgehaald bij één van onze geselecteerde afhaalpunten dan kunt het het artikel bij dit afhaalpunt terugbrengen.

Uitzondering
Inbouwapparaten welke reeds ingebouwd zijn geweest, worden niet retour genomen. In hoge uitzondering dat het apparaat zonder schade in- en uitgebouwd kan worden.

Niet-zichtbare gebreken
Een niet zichtbaar gebrek dient U als consument binnen een redelijke termijn per email  aan shop@ikitchen.be  te melden.

Gebruikersfouten
Defecten worden door ons gecontroleerd om uit te sluiten dat het hier gebruikersfouten betreft. Indien een gebruikersfout zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Wij zullen het product in dit geval trachten te repareren en zullen u vooraf op de hoogte brengen van de te verwachten reparatiekosten. Het apparaat kan binnen 14 werkdagen bij ons opgehaald worden als u ervoor kiest het niet te laten repareren. In geval van gebruikersfouten wordt er nooit een aankoopbedrag gecrediteerd.

Klachten worden te allen tijde serieus in behandeling genomen. Deze kunt u sturen per e-mail aan shop@ikitchen.be