Alles is duidelijk bij iKitchen.be, ook de prijs !

Alle prijzen van de artikelen, met inbegrip van de mogelijke wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage, staan aangeduid in EUR, inclusief het op dit moment geldend BTW tarief in België van 21%.
Verzend-en betalingskosten (zie hoofdstuk verzending en betaling) worden extra berekend.
Zodra verzend-en betalingswijze zijn aangeduid, verschijnen hierbij de tarieven inclusief BTW.
De op de website en in promoties vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
De prijs die is vermeld in het formulier “bevestig uw bestelling” is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde producten verhogen.
In dat geval is iKitchen.be gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft u als klant het recht de overeenkomst te ontbinden.